Úterý 16. července 2024
Vložil vlisni.cz on September 29, 2018

Krátké představení Vaší osoby: 

Je mi 37 let a v Líšni bydlím prakticky celý svůj život. Znám dobře obě její části, protože jsem vyrůstal v sídlišti a nyní bydlím ve staré Líšni. Pracuji jako akademický pracovník na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a část svého volného čas věnuji práci s dětmi v řemeslném kroužku dílny Hobbylab. Do spolkového života Líšně jsem zapojen i díky členství ve správní radě RC Pastelka, v národopisném souboru Líšňáci či spolku Líšeň sobě.

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do Líšeňského zastupitelstva?: 

Díky kauze líšeňské Orlovny jsem měl možnost nahlédnout „pod pokličku“ místní komunální politiky. Zjistil jsem, že někteří stávající zastupitelé raději volí řešení problému nejjednodušší cestou, i když existuje varianta pro občany a Líšeň výhodnější. Podle mne by zodpovědný zastupitel měl hledat vždy řešení nejvýhodnější pro obec a občany bez ohledu na svoje osobní zájmy. Všichni máme odpovědnost za místo, kde žijeme, a proto jsem se rozhodl do zastupitelstva kandidovat.

Jakým prioritním tématům a oblastem se chcete osobně věnovat?: 

Jako aktivní sportovec a zároveň i vědec vím, jak důležité je mít pro obě tyto aktivity zajištěné dlouhodobé financování, které Vám umožní systematicky pracovat a neztrácet čas a síly s dotační administrativou. Chtěl bych nastavit systém víceletého financování místních sportovních organizací. Věřím, že víceleté dotační programy povedou k jejich rozvoji, stabilizaci a umožní jim lepší plánování investic do sportovišť.

Další oblastí, ve které je podle mne co zlepšovat, je otevřenost a transparentnost úřadu. Úřad by zde měl být v první řadě pro lidi a ne naopak. Na radnici bych inicioval vznik kontaktního místa, kde by občan dostal přesné a jasné instrukce jak postupovat při řešení konkrétní situace. Také bych rád obnovil systém hlášení podnětů od občanů se zpětnou vazbou, jak bylo s daným podnětem naloženo. S transparentností úřadu souvisí i pravdivé a aktuální informace o dění v obci a v zastupitelstvu. Líšeňské noviny ani radniční web dle mého názoru tuto roli momentálně nenaplňují.

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Pokud má Líšeň zůstat dobrým a kvalitním domovem, je potřeba s rostoucí výstavbou i úměrně doplňovat občanskou vybavenost a dopravní infrastrukturu. Je potřeba pokračovat v zahájených investičních akcích a dotáhnout je do konce ať už se jedná o opravy obecních budov nebo správu veřejného prostoru. Konkrétními příklady může být dokončení projektu líšeňské rokle nebo již dlouho chystaná, ale nikdy nerealizovaná rekonstrukce náměstí Karla IV. Z obecních budov je potřeba dokončit například rekonstrukci vnitřních prostor Polikliniky Horníkova nebo ZŠ Pohankova.

Protože městkou část netvoří jen hmotný majetek, ale především lidé, kteří zde žijí, měla by městská část podle mne maximálně vycházet vstříc jejich nápadům, podnětům a iniciativám ať už formou participativního rozpočtu, vhodně nastaveného dotačního systému pro spolky a sportovní organizace nebo bezplatnou zápůjčkou svých prostor či vybavení pro pořádání kulturních a sportovních akcí.

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?: 

Většinu Líšňáků včetně mne trápí rostoucí hustota zástavby v sídlišti i na území staré Líšně. Je nutné najít rovnováhu mezi poptávkou po novém bydlení a kapacitou občanské vybavenosti městské části, která je podle mne již prakticky naplněna.  S tím souvisí i nárůst dopravního zatížení a nedostatek parkovacích míst. Jednou z možností, jak může městská část sama aktivně ovlivnit novou výstavbu, je reinvestice zisku z privatizace obecních bytů do výstavby nových bytů pro mladé rodiny nebo seniory. Jako velký nedostatek v Líšni vnímám právě i chybějící domov pro seniory a nedostatečnou kapacitu domu s pečovatelskou službou. Vzhledem ke stárnutí populace by měl být tento problém co nejdříve vyřešen. Městská část by měla myslet nejen na seniory aktivní, které podporuje v jejich spolcích, ale formou denních stacionářů například i na ty, kteří vyžadují celodenní péči. Bližší návrhy řešení těchto problémů jsou popsány v našem volebním programu.

Co s v Líšni opravdu povedlo a na co jste hrdí?: 

Jsem rád, že jsem mohl přispět k vyřešení kauzy Orlovny, jejíž zahrada je volně přístupná všem a zároveň mají fotbalisté novou halu u ZŠ Novolíšeňská. Na co jsem v Líšni opravdu hrdý, je množství skvělých lidí, které potkávám a kteří díky svým nápadům a aktivitám dělají z Líšně to nejlepší místo pro život. Chtěl bych poděkovat všem, kteří svůj volný čas věnují práci s dětmi, udržování místních tradic, pořádání sportovních a kulturních akcí nebo jim prostě jen není lhostejné, v jakém prostředí žijí.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.