Úterý 27. února 2024
Vložil vlisni.cz on September 20, 2022

Politická příslušnost: 

KSČM

Krátce se představte a popište, jaký máte vztah k Líšni.: 

Je mi 60 let a jsem jednou ženatý v manželství trvajícím 39 let. Máme dvě dospělé děti a dnes již i čtyři vnoučata. Mou profesí je management přípravy a řešení mimořádných událostí, velmi zhruba to znamená krizový management bezpečnosti státu či také ochranu obyvatelstva. Po dvacetileté službě v ozbrojených složkách jsem pracoval nejprve ve státní správě a v krajském úřadu, ale dnes již desátým rokem ve zdravotnické záchranné službě, stále na úseku nouzového plánování.

Ve volném čase jsem nejvíc na zahrádce a v dílně. Rád vyrážím na výlety a rozhledny, velmi rád chodím na houby a občas i na ryby. No a v posledních letech mě nejvíc těší přibývající vnoučata.

Vztah k Líšni? To je jednoduché. Jsem rodák. I když jsem významnou část života v souvislosti s matčiným a později se svým povoláním strávil i s rodinou mimo Brno a tedy i Líšeň, tady jsem vždy byl, jsem a věřím že budu doma.     

 

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat?: 

Považuji se za vlastence a při vědomí řekněme služební odpovědnosti považuji za svou povinnost aktivně hájit a rozvíjet dědictví naší společné národní identity a také vůbec budoucnost české státnosti. To je ostatně i v souladu s mou profesí. Prostě, není mi jedno, kam a jak směřuje má obec, jak se v ní žije všem „líšňákům“ nejen dnes, ale také jestli bude dobrým místem pro život, domovem, i v budoucnosti. Z tohoto pohledu považuji aktivní činnost v orgánech obce téměř za téměř patriotickou povinnost. Navíc, i když za jiné strany a sdružení, podílí se aktivně na občanském životě Líšně i někteří mí příbuzní, blízcí i vzdálení. Proto je mi společná práce v zastupitelstvu a komisích příležitostí ukázat, že i přes ideově rozdílná založení máme v řadě věcí praktického života stejné zájmy i cíle a že se k jejich naplnění musíme a také umíme dohodnout.

 

Jakými konkrétními opatřeními chcete Vašich cílů dosáhnout?: 

To se dá zodpovědět velice stručně. Zásadním opatřením je jednoznačně upřednostnění veřejného zájmu. A ten na úrovni obce vychází z průmětu zájmu většiny do základu práva. To znamená, že obec, její představitelé, nevymýšlí veřejný zájem v kancelářích, ale zjišťují jej aktivně mezi obyvateli, svými voliči. A jsou odpovědnými, s důrazem na odpovědnost dle práva, správci veřejného zájmu! To je v přímém rozporu s postojem současného vedení, které se nestydí ve svých předvolebních tiscích pokládat chátrání veřejného majetku za doklad své „úspěšnosti“.   

 

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Na tuto otázku v podstatě odpovídá náš volební program. Vlastními slovy by si ale měla Líšeň především zachovat a posílit současný ráz dobrého místa k bydlení, na pomezí velkoměsta a rekreačního potenciálu Moravského Krasu. V návaznosti na předchozí odpověď k tomu bude zapotřebí především uvážlivého přístupu budoucího vedení městské části i magistrátu Brna, které budou, mimo jiné, jistě stále vystaveny přinejmenším tlakům developerů na uvolnění pozemků pro výstavbu se všemi riziky, které z toho pro Líšeň a její stávající i budoucí obyvatele plynou. Příkladem budiž zabránění schválení výstavby dalších výškových budov v sídlišti. Díky občanské iniciativě, ne primárně díky současnému vedení Líšně či zástupcům v zastupitelstvu Brna! Takže Líšeň je zcela jistě zapotřebí dále rozvíjet, ať už jde o bydlení, dopravu, školy, zdravotnictví,  životní prostředí atd., ale vždy ve směru veřejného zájmu. Abychom neuváženým „rozvojem“ nakonec dnes ještě relativně bezpečný život v Líšni do budoucna zásadně třeba i bezpečnostně nezkomplikovali.     

 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA
Ochranu proti SPAMU.Odesláním komentáře akceptujete Podmínky ochrany osobních údajů