Pátek 24. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 20, 2022

Politická příslušnost: 

bez politické příslušnosti

Krátce se představte a popište, jaký máte vztah k Líšni.: 

Do Líšně jsem se nastěhovala v roce 1986 po ukončení studia na fakultě architektury. Mám dvě dospělé děti. Do jejich narození jsem hrávala závodně basketbal, nyní se sport a kultura zařadily mezi mé koníčky, na které mi zbývá ale málo času.  Většinu svého  profesního života jsem podnikala , věnovala jsem se architektuře, účetnictví  a v roce 2011 jsem vybudovala Líšeňský pivovar, stala jsem se sládkem – líšeňské pivo Marvan je  moje ( nadneseně řečeno)  třetí dítě. Také jsem působila jako učitelka architektury a pozemního stavitelství na SPŠ stavební v Brně. 

V komunální politice jsem osmým rokem, v období 2018-2022 jsem místostarostkou v Líšni a také zastupitelkou města Brna.

 

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat?: 

 V Líšni se mi podařilo dotáhnout  v tomto volebním období do konce hodně projektů, mohu jmenovat například kompletní rekonstrukci školních jídelen MŠ Synkova a Neklež, výměnu elektroinstalace  ZUŠ, rozsáhlé rekonstrukce krovů budov MŠ a ZUŠ Trnkova, další tři etapy modernizace polikliniky a v neposlední řadě výměnu stropů a krovu SZŠ EA na ulici Šimáčkova. Je dokončena oprava části Orlovny, která bude sloužit občanům Líšně. A další větší i menší projekty byly úspěšně dokončeny, nelze všechny vyjmenovat. V současné době ale probíhá nebo je nachystáno velké množství projektů ve všech oblastech k realizaci v příštím a následných rocích. Tyto rozpracované projekty a potřeba v nich pokračovat jsou hlavním důvodem pro mé rozhodnutí znovu kandidovat. 

Z těchto nedokončených projektů můžu jmenovat například - instalace fotovoltaických elektráren na střechy obecních budov, oprava budovy nejstarší líšeňské základní školy na ulici Pohankova, výstavba parkovacího domu atd. Do dotačních programů vyhlašovaných na období 2021-2027 jsme přihlásili zatím pět projektů v oblasti školství, měli bychom v této oblasti dokončit výstavbu nového pavilonu a modernizaci MŠ Michalova, další velkou výzvou je přístavba odborných učeben ZŠ Novolíšeňská, moderní budovy, která by měla splňovat všechny standardy pasivní, energeticky nenáročné stavby vybavené nejmodernějšími technologiemi.  

Velkou školou práce komunálního politika pro mne byla práce v Zastupitelstvu města Brna.  Hnutí ANO2011, vítěz voleb v roce 2018, skončilo v opozici a díky tomu jsem se mohla svobodně rozhodovat i hlasovat. Mnoho velkých městských projektů je pro Brno a jeho občany naprosto zbytečných a zejména předražených. Vždy jsem proti nim aktivně vystupovala. Zároveň jsem získala nadhled nad snahou některých místních politiků o prosazování místních zájmů na úkor celého města. Vždy je potřeba hledat kompromis a vyváženost, věci, které se zdají v daný moment dobré mohou do budoucna představovat obrovské problémy. Také tyto znalosti a zkušenosti chci v budoucnu využít.

 

Jaké oblasti chcete konkrétně v Líšni prioritně řešit?: 

 Chci se především věnovat těm oblastem, v kterých jsem už získala zkušenosti – to znamená zejména oblast správy nebytového fondu. Do toho spadají opravy, rekonstrukce, modernizace a rozvoj městských budov které slouží školám, kultuře, zdravotnictví a obchodu. Soustředím se na efektivní investování a následně se zaměřím na důslednou kontrolu. V sociální oblasti bude mou snahou vybudovat denní centra, kde budou moci trávit svůj čas senioři, kteří mají problém být celý den sami doma. Také bych se chtěla věnovat oblasti sportu.

Všechny tyto  tři oblasti  se mne  dotýkají a prolínají celým mým životem, proto bych je chtěla řešit i v budoucnu. 

Velkým tématem jsou ale také cyklostezky, zklidnění dopravy, dostatek parkovacích míst, fotovoltaika, zeleň, modernizace bytového fondu, bezpečnost  a spousta dalších  oblastí. Všechny tyto oblasti mají problémy s kterými se každodenně potýkáme.   Každý z nás je vidí jinde, někdy je řešení problémů snadné, jindy obtížné, někdy nelze najít řešení. 

 Každá oblast je důležitá a především by mělo být snahou všech zastupitelů společně hledat dosažení cílů. Doufám, že o každém novém projektu bude opět veřejná debata, která pomůže určit, jakým směrem se máme vydat.

 

Jakými konkrétními opatřeními chcete Vašich cílů dosáhnout?: 

Žádné opatření nechci dělat, chci cílů dosáhnout poctivou každodenní prací.

 

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Na rozvoj Líšně je potřeba pohlížet komplexně, je to velká městská část, kde lidé žijí, baví se, někteří zde i pracují, děti zde chodí do školy. Měli bychom ji rozvíjet tak, aby každý z nás zde našel místo pro odpočinek i zábavu, abychom nemuseli pro každou maličkost jezdit do centra Brna. O bydlení v Líšni je velký zájem, bohužel počet obyvatel, především z okruhu mladých rodin, výrazně klesá. Proto je třeba hledat nové rozvojové lokality na okrajích městské části, kde nová výstavba neovlivní život současných občanů, ale umožní bydlet třeba jejich dětem v docházkové vzdálenosti. Rozvoji nezabráníme, můžeme se ale snažit aby co nejméně narušil život současným obyvatelům. Chci také pomoci vytvořit podmínky pro to, aby ve všech částech Líšně byly dostupné služby občanů. Mou podporu ale bude mít každý rozumný projekt rozvíjející naši městskou část ve všech oblastech, ať se již týká dětí, dospělých nebo seniorů.

Přeji  nám všem , aby Líšeň byla pořád tím nejlepším místem pro život.

 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA
Ochranu proti SPAMU.Odesláním komentáře akceptujete Podmínky ochrany osobních údajů