Neděle 03. března 2024
Vložil vlisni.cz on September 20, 2022

Politická příslušnost: 

bez politické příslušnosti

Krátce se představte a popište, jaký máte vztah k Líšni.: 

Koordinuji výsadby a další aktivity spojené s iniciativou Sázíme budoucnost, jejímž zakladatelem je Nadace Partnerství. Vedu lekce cvičení pro dospělé v rodinném centru Pastelka a pomáhám při cvičení dětské všestrannosti při TJ Sokol Líšeň.

Při rodičovské dovolené jsem se zapojila do práce nezávislého uskupení Pecky z Moravy, iniciovala jsem také obnovu líšeňských studní a vznik nezávislého sdružení Líšeň za vodou. Aktivně se zaměřuji na témata týkající se ochrany životního prostředí a to také lokálně prostřednictvím členství v Komisi životního prostředí a veřejného prostoru Rady MČ Líšeň.

Ve spolku Líšeň sobě působím jako jeho místopředsedkyně, pomáhám s tvorbou workshopů a také organizováním akcí pro veřejnost.

 

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat?: 

Aktivně jsem se do dění v Líšni začala zapojovat v roce 2017, kdy jsem přihlásila své návrhy do participativního rozpočtu města Brna. V tomto období jsem se začala hodně zajímat o veřejný prostor a vliv každého z nás prostředí, ve kterém žijeme.

V podobném období jsem se přidala ke spolku Líšeň sobě a začala vnímat vliv vedení obce nejen na kulturní dění v Líšni.

Kandiduji proto, abych přinesla nové náměty, abych pomohla komunitnímu životu tak, aby byl přijímán pozitivně. Kandiduji proto, abych poznala skutečné možnosti obce v oblastech modrozelené infrastruktury a dalších opatření snižujících dopady klimatické krize.

 

Jaké oblasti chcete konkrétně v Líšni prioritně řešit?: 

Hlavní téma je pro mě zeleň. Zeleň ale nejsou jen stromy kolem cest. Ráda bych rozšířila možnosti šetrné mobility. Energetická krize dnes doslova předurčuje, abychom se zaměřili na lokální možnosti energetické soběstačnosti.

Jakými konkrétními opatřeními chcete Vašich cílů dosáhnout?: 

Ozelenění fasád veřejných budov, instalace zelených střech, vsakovací povrchy komunikací, zastřešení parkovišť s vegetačním krytem/solárními panely - možností je spousta, jen je potřeba hledat důvody proč ano, nikoli proč to nejde. Šetrná mobilita patří k základním nástrojům snižování emisí ve městech. Obec by měla lidi motivovat a vytvářet projekty podporující cestování nejen na kole. Začala bych vhodným a bezpečným umístěním stojanů na kola nejen ve veřejném prostoru až po složité projekty spojování cyklotras. Ráda bych otevřela téma komunitní energetiky a prověřila možnosti realizací na úrovni městské části.

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Chceme navázat na práci našich předchůdců. Budeme pokračovat v nových výsadbách, ale především pečovat o ty stávající tak, abychom se v ulicích staré i nové Líšně cítili dobře s ohledem na klimatickou změnu. Zajistíme pítka a osvěžovací prvky. Podpoříme energetickou soběstačnost nejen veřejných budov a obecních bytových domů, které městská část spravuje s podporou státních fondů.  Rádi bychom zřídíli víceleté grantové tituly pro organizace působící v Líšni. Výstavbu podpoříme ve vhodných lokalitách tak, aby nedocházelo k zahušťování sídliště, ztrátě zeleně a kapacit stávajících služeb.

 

 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA
Ochranu proti SPAMU.Odesláním komentáře akceptujete Podmínky ochrany osobních údajů