Pátek 14. června 2024
Vložil vlisni.cz on September 20, 2022

Politická příslušnost: 

bez politické příslušnosti

Krátce se představte a popište, jaký máte vztah k Líšni.: 

Narodila jsem se v roce 1984 a v Líšni žiji od narození. Posledních 6 let zde i pracuji jako právník a ředitelka neziskové organizace, která v Líšni sídlí. Dá se říct, že v Líšni trávím 24 hodin denně a v žádném případě bych neměnila. V roce 2014 jsem byla poprvé zvolena zastupitelkou v Líšni a poté opětovně v roce 2018. V letech 2016–2018 jsem byla také členkou Rady městské části s gescí v oblasti kultury. Od roku 2018 jsem předsedkyní Kontrolního výboru a členkou Komise bytové v Líšni. Od roku 2018 jsem také lídrem Starostů a nezávislých u nás v Líšni.

Jeden můj kamarád kdysi řekl, že Líšeň není městská část, ale je to vlastně životní styl. Toto přirovnání se mi líbí a vystihuje to, jak Líšeň vnímám. Není to jen místo, ale jsou to hlavně lidé, zvyky, tradice a soudržnost. Líbí se mi Líšeňská hrdost a smysl pro komunitu. Sousedé se na ulici zdraví, pomáhají si a usmívají se. Jsme kousek od města, a přitom obklopení přírodou. Modernizujeme městskou část, a přitom dbáme na zachování jejich tradic. Jsme městská část, která je sice součástí města Brna, ale buduje si svou samostatnost a jedinečnost.

 

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat?: 

Do politiky jsem v roce 2014 vstoupila, aby mohla aktivně ovlivňovat dění v městské části, kde žiji a mohla prosazovat realizaci nových smysluplných projektů. Vnímám to tak, že zde žiji 38 let a vždy se mi tady žilo dobře, takže nadešel čas na to, abych se svou prací pokusila vrátit městské části to, co mi celý můj život dávala. Současně si myslím, že politika by v Líšni mohla být konstruktivnější a smířlivější. Politická reprezentace je volena občany, takže by měla primárně budovat a vytvářet z městské části stále lepší místo k životu. Všichni zastupitelé tu žijí vedle sebe a volební programy jednotlivých stran napříč politickým spektrem se v mnohém shodují, takže bychom se měli společně snažit pracovat a hledat vhodná řešení, která budou občanům pomáhat. Myslím si, že politické boje na komunální úrovni jsou zbytečné, a že nás odvádějí od našich cílů, kterých chceme dosáhnout. Současně si myslím, že politici by neměli pouze plnit předvolební sliby, ale měli by se také zaměřit na nově vznikající potřeby občanů vlivem často dosti turbulentní doby.

 

 

Jaké oblasti chcete konkrétně v Líšni prioritně řešit?: 

Za zcela zásadní považuji to, aby Líšeň byla soběstačná a silná městská část, která si zachová v co nejvyšší míře vlastní suverenitu, aby mohla pružně reagovat na kritické situace a pomáhat občanům tehdy, kdy to potřebují. Vidím zde také prostor pro zlepšení komunikace vůči občanům i mezi politickými subjekty navzájem, protože spolupráci nelze ničím nahradit. Líšeň by také měla mít strategický plán, aby realizované projekty byly navazující a vedly ke komplexním řešením. Tento strategický plán by zároveň měl být podporován napříč politickým spektrem, aby nemusel být každé 4 roky měněn. A nemůžeme vynechat ani problematiku dopravy. Kdo se v Líšni pohybuje v průběhu celého dne, tak ví, že je nutné korigovat dopravu tak, abychom v budoucnu dospěli k její plynulosti a nikoli jejímu zhoršení zejména v některých již nyní problematických místech. Doprava by měla být zohledňována také v nových projektech, protože ty by měly být budovány strategicky a komplexně a nikoli pouze líbivě.

 

Jakými konkrétními opatřeními chcete Vašich cílů dosáhnout?: 

V prvé řadě strategickým plánem, který bude odsouhlasen napříč politickým spektrem a současně řádně prodiskutován s občany se zohledněním jejich potřeb a přání. Myslím si, že v rámci veřejných zakázek by měla být zohledňována také jiná kritéria než pouze cena, což povede k realizaci úspornějších a udržitelnějších projektů, které budou mít dlouhodobější charakter.

Chceme klást důraz na komunikaci a spolupráci s jednotlivými politickými stranami a samozřejmě také s občany. Zde je zásadní otevřenost, transparentnost a vstřícnost. Ať již prostřednictvím diskuzí, otevřených debat nebo zřízením uživatelsky vstřícně komunikační platformy.

V rámci péče o seniory vidíme prostor pro zapojení terénního sociálního pracovníka, který bude aktivně pomáhat seniorům, a ti pak budou moci zůstat ve své městské části, co nejdelší dobu.

 

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Rozhodně strategicky a komplexně. Jednotlivé projekty by na sebe měly systematicky navazovat a měl by u nich být vždy zohledňován aspekt dopravy, občanské vybavenosti, udržitelnosti, šetrnosti k životnímu prostředí a úspornosti.

 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA
Ochranu proti SPAMU.Odesláním komentáře akceptujete Podmínky ochrany osobních údajů