Úterý 23. dubna 2024
Vložil vlisni.cz on September 20, 2022

Politická příslušnost: 

KDU-ČSL

Krátce se představte a popište, jaký máte vztah k Líšni.: 

Jmenuji se Eliška Vondráčková, v Líšni žiji v podstatě celý svůj život stejně jako několik generací mých předků. S manželem jsme zde vychovali tři syny. Od doby středoškolských studií je pro mě důležitá příroda, ekologie a udržitelnost života. Vystudovala jsem lesnickou fakultu, ale brzy po ukončení studia jsem se poměrně dlouhou dobu plně věnovala péči o svoje děti. V té době jsem se začala více zajímat o veřejné dění, založila jsem mateřský klub a začala se zabývat problematikou rodinné a sociální politiky. To mě přivedlo k dalšímu studiu sociologie a sociální práce na Masarykově univerzitě. Později jsem pracovala ve vedení Centra pro rodinu a naposledy deset let ve vedení neziskové organizace Naděje. V současné době se věnuji především vzdělávání sociálních pracovníků.

 

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat?: 

Jsem líšeňský patriot nejen proto, že v Líšni žiji téměř celý svůj život, ale i díky stopě, kterou zde moje rodina zanechala. Líšeň je domovem mých předků, domovem mým a zatím i domovem mých dětí. Záleží mi na tom, aby zůstala krásnou městkou částí, kde se dobře žije lidem různého věku i různých zájmů. V zastupitelstvu působím již několik volebních období, naposledy jako opoziční zastupitel. Mnohé naše návrhy jsme bohužel ani nemohli projednat, protože je koalice odmítla na program zastupitelstva zařadit. Znovu tedy chci dosáhnout toho, abychom naše návrhy mohli realizovat a aby se v zastupitelstvu Líšně hledalo více spolupráce, více dialogu a zlepšila se celková politická kultura.

Jaké oblasti chcete konkrétně v Líšni prioritně řešit?: 

Náš program je poměrně obsáhlý a zahrnuje několik oblastí, které chceme řešit. Týkají se otevřenosti a celkového fungování radnice, bezpečnosti, podoby veřejného prostoru, efektivity hospodaření městské části a také soužití jednotlivých skupin obyvatel Líšně. Všechny tyto oblasti považujeme za důležité, navíc často vzájemně souvisí, ovlivňují se a na sebe navazují.

V zastupitelstvu městské části já osobně chci prosazovat především ta opatření, která lidem pomohou zvládat péči jak o děti, tak o starší členy rodiny. S tímto souvisí podpora neformálních aktivit pro rodiny s dětmi, dostatečná kapacita, kvalita a pestrost míst ve školkách a školách, mezigenerační programy a také dostupnost pečovatelské služby přímo v Líšni.

Jakými konkrétními opatřeními chcete Vašich cílů dosáhnout?: 

Líšeň by se měla rozvíjet promyšleně s důrazem na zachování kvality bydlení současných obyvatel Líšně. Nová výstavba musí velikostí odpovídat již existujícím domům a lokalitu nepřiměřeně nezahušťovat. V tomto směru by vedení Líšně mělo také usilovat o to, aby případné nové výstavbě vždy odpovídalo budování potřebné infrastruktury a byly posíleny inženýrské sítě v již existujících ulicích, na které se nová stavba bude napojovat.

 

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Rozvoj by se měl také zaměřit na údržbu veřejného prostoru a úpravy některých zanedbaných a nedořešených lokalit. Důležité je také dokončení oprav budov, které má Líšeň ve správě. Jedná se nejen o školské budovy, ale také o budovy sloužící jinému účelu a budovy chátrající, nevyužívané vůbec.

Velký důraz by měla Líšeň klást na využívání udržitelných zdrojů energie tak, aby se v této oblasti snižovala finanční zátěž pro obec i pro jednotlivé občany.

 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA
Ochranu proti SPAMU.Odesláním komentáře akceptujete Podmínky ochrany osobních údajů