Úterý 25. června 2024
Vložil vlisni.cz on September 20, 2022

Politická příslušnost: 

ANO

Krátce se představte a popište, jaký máte vztah k Líšni.: 

Narodila jsem se v roce 1971 v Líšni. Absolvovala gymnázium Brno Křenová, poté jsem vystudovala Fakultu strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, obor strojírenská technologie a dále vystudovala obor Management, Marketing a Finance na Sandwell College v GB. Po skončení studia jsem se krátce věnovala pedagogické a vědecké práci na Fakultě strojního inženýrství. Po dokončení doktorské práce jsem odešla do soukromého sektoru a mnoho let pracovala v zahraničním obchodě. Po narození dětí jsem se krátce věnovala lektorské činnosti. Po skončení rodičovské dovolené jsem se vrátila do oblasti výzkumu na Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně. Tato práce mi umožňuje věnovat dostatek času rodině i práci pro naši obec. 

 

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat?: 

Moje rodina žije v Líšni po mnoho generací. Přála bych si, aby tu chtěly žít i naše děti. Budoucnost Líšně mi není lhostejná, proto bych chtěla pracovat pro Líšeň a pro Líšňáky. Ráda bych se věnovala rozvoji kultury a s tím souvisejícím udržování našich kulturních tradic a podpoře místních spolků. Svými profesními znalostmi bych ráda přispěla v oblasti školství a vzdělávání.  V líšeňské komunální politice jsem aktivní jako členka komise školství (4 roky) a kultury (8 let), poslední 4 roky i jako zastupitelka.

 

Jaké oblasti chcete konkrétně v Líšni prioritně řešit?: 

Celý tým líšeňského ANO pracuje pro rozvoj Líšně. V době extrémního nárůstu cen nemovitostí a neúměrného zvyšování nákladů na energie se zaměříme na modernizaci obecních bytů, urychlení jejich přidělování a zamezíme nelegálnímu pronájmu. Podporujeme stavby startovacích bytů a malometrážních bytů pro seniory. Prosazujeme nízké ceny energií dodávaných městskými firmami, NE drahému teplu a vodě. Zajistíme umísťování fotovoltaických panelů na městské budovy. Víme o problému s nedostatkem parkovacích míst a věříme, že realizace dnes projekčně i finančně zajištěné stavby parkovacího domu na ulici Vlkova je první vlaštovkou řešení. Velkým problémem, který budeme řešit, jsou chybějící služby pro seniory a absence krizových poraden pro sociálně slabé.

 

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Je třeba pokračovat v rozběhnutých projektech a postupně je dotáhnout do úspěšného konce. Je třeba navýšit počet míst v mateřských školkách, dále modernizovat školy i školky. Dostatek odborných 

učeben, snížení počtu dětí ve třídách, zdravá a cenově dostupná strava ve školních jídelnách jsou prioritou našeho hnutí. Měly by se dokončit připravené projekty přístavby MŠ Michalova a odborných učeben ZŠ Novolíšeňská. Nezbytností pro spokojený život v naší městské části je dokončení revitalizace polikliniky a zajištění širokého spektra služeb v opravených obecních budovách. Rozvoj Líšně by měl respektovat požadavky občanů a přitom zajistit kvalitu bydlení. Zachování rázu městské části a udržitelnost krajiny i stávajících zelených ploch jsou výzvou pro naši aktivní účast v procesu dopracování nového územního plánu.

 

 

 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA
Ochranu proti SPAMU.Odesláním komentáře akceptujete Podmínky ochrany osobních údajů