Sobota 20. dubna 2024
Vložil vlisni.cz on September 20, 2022

Politická příslušnost: 

bez politické příslušnosti

Krátce se představte a popište, jaký máte vztah k Líšni.: 

Je mi 41 let, pracuji na pozici docenta na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, jsem ženatý a mám jednoho syna.

V Líšni bydlím prakticky celý svůj život. Vyrůstal jsem v sídlišti a teď bydlím ve staré Líšni, proto      myslím můžu říct, že znám dobře specifika i problémy obou částí Líšně. Kromě toho, že v Líšni bydlím, v ní i žiju. Trávím v ní svůj volný čas, který věnuji spolkové činnosti. Za spolek Líšeň sobě organizuji maškarní část Líšeňských ostatků. Jsem aktivním členem Národopisného souboru Líšňáci, takže mě můžete vidět v kroji na hodech a při vystoupeních. Dále jsem předsedou správní rady Rodinného centra Pastelka. Velkou část mého volného času věnuji poslední čtyři roky i práci pro obec jako zastupitel a člen Kontrolního výboru.

Líšeň je proto mým domovem, pro který chci to nejlepší.

 

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat?: 

Poprvé jsem se rozhodl kandidovat v roce 2018, protože jsem měl pocit, že je potřeba změnit fungování líšeňského úřadu a zastupitelstva a uplynulé čtyři roky v roli opozičního zastupitele mne v tomto pouze utvrdily.

Jaké oblasti chcete konkrétně v Líšni prioritně řešit?: 

Pro mě osobně je velmi důležitá transparentnost v řízení městské části. Chtěl bych, aby se veřejné záležitosti spravovaly otevřeně a přehledně, aby měl kdokoliv z občanů možnost rychle na webu radnice dohledat všechny potřebné informace. S tím také souvisí i chod úřadu, který by měl být vůči občanům vstřícný.

Dále vnímám jako velice důležitou, byť leckdy opomíjenou či schválně přehlíženou, oblast mezilidských vztahů, protože obec nejsou jen nemovitosti, cesty a parky, ale pro mě jsou tím hlavním lidé, kteří v ní žijí.

Jakými konkrétními opatřeními chcete Vašich cílů dosáhnout?: 

Pro zvýšení transparentnosti bych chtěl aktualizovat webové stránky radnice a to obsahově, nikoliv pouze graficky, jak se stalo v nedávné době. Přidal bych informace a dokumenty zejména k investičním akcím, s harmonogramem a osobou, která má investici za MČ na starosti.  Chtěl bych, aby měl občan možnost na webu přehledně nahlédnout do rozpočtu Líšně formou rozklikávacího rozpočtu.

Pro zlepšení komunikace s občany je potřeba zřídit oficiální účty Líšně na sociálních sítích. Líšeňské noviny by měly být nezávislé na vedení radnice a měly by objektivně informovat o dění v městské části. V neposlední řadě by otevřenosti radnice vzhledem k veřejnosti prospělo zřízení „kontaktního místa“ v blízkosti vstupu do budovy, kde by občan dostal potřebné informace pro řešení svého problému. Chtěl bych také obnovit systém přijímání podnětů od občanů, v rámci kterého by byl občan i informován, o tom jak byl jeho podnět vyřízen.

Pro zkvalitnění společenského života, posílení mezilidských vztahů a podporu komunitního života bych chtěl otevřít nebytové prostory a umožnit zápůjčku movitého majetku obce pro spolkové aktivity i menší „sousedská“ setkání, v souvislosti s tím bych zvýšil rozpočet KCL a podpořil rozšíření jeho aktivit podporujících nejen kvalitní kulturní život v Líšni.

Podporoval bych činnost líšeňských organizací zavedením jasných pravidel pro hodnocení žádostí o dotace z líšeňského rozpočtu a nastavením víceletého financování sportovních i spolkových organizací. Občanské aktivity bych chtěl podpořit pomocí participativního rozpočtu z úrovně městské části.

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Pro další rozvoj vidím jako zásadní dvě věci. První je zpracování kvalitní koncepce rozvoje Líšně, která by měla jasně definovat mimo nejpalčivějších problémů i prioritu pro jejich řešení a tato koncepce by se měla začít naplňovat bez ohledu na čtyřleté funkční období jednotlivých radničních koalic. Není nic smutnějšího než vidět chátrat obecní majetek, protože se nestihne opravit během jednoho volebního období a místo toho se peníze utrácejí za „politicky“ líbivé investice.

Druhou, neméně podstatnou věcí, jsou mezilidské vztahy a zapojení občanů do veřejného dění. Chtěl bych, aby samospráva vytvářela příznivé podmínky pro spolkovou činnost, ale i pro aktivní jednotlivce nebo neformální uskupení Líšňáků s dobrým nápadem pro Líšeň. Pro další rozvoj Líšně je pro mne zásadní, aby obyvatelé Líšně nebyli lhostejní k tomu, co se děje kolem nich, a zároveň radnice pro ně nebyla nepřátelskou institucí, ale partnerem pro řešení jejich problémů a pomocníkem v realizaci jejich nápadů, které obohacují líšeňskou kulturu a líšeňský společenský život.

 

 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA
Ochranu proti SPAMU.Odesláním komentáře akceptujete Podmínky ochrany osobních údajů