Pátek 14. června 2024
Vložil admin on June 28, 2012

Radnice

AKTUALIZOVÁNO 30.6.2012

K petici se vyjádřil i primátor města Brna Bc. Roman Onderka. Jeho vyjádření si můžete stáhnot pod článkem.

Plné očekávání bylo 16. zasedání ZMČ Brno Líšeň, kde mělo dojít k projednání petice v souvislosti s výstavbou na ulici Chmelnice. Na žádost zastupitele p. Štědroňského byl zařazen bod programu jednání o navýšení IPP na ulici Chmelnice. Tento bod byl zastupiteli schválen a tak mohlo dojít k samotnému projednání.

Hned na začátku vystoupil Ing. Zbyněk Krejčiřík, který přítomným zastupitelům shrnul události, které s výstavbou souvisejí. Závěrem svého vystoupení požádal radní, aby se veřejně k této problematice vyjádřili a řekli svůj postoj. To radní odmítli s tím, že Rada MČ jedná jako kolektivní orgán.

Podle slov starosty Mgr. Štefana nebude mít změna IPP vliv na velikost výstavby. Veřejně vystoupili i občané, kteří se pod peticí podepsali a vyjádřili znova svůj nesouhlas s výstavbou v této lokalitě tak, jak je v současnosti schválena.

Navýšení IPP dojde ke zvýšení zastavěné plochy. Tím dojde k úbytku zeleně v dané lokalitě. Postavit dva domy se sedlovou střechou způsobí to, že budou neprodejné, protože si budou stínit. Konstatoval radní Košulič.

"Na úřadě nám ukazovali plány výstavby se 4 RD. O rok později bylo v plánech počítáno s  výstavbou 8 bytových jednotek. Poslední varianta plánovala výstavbu 16 bytových jednotek. Máme strach, co tady nakonec bude." – dodala p. Neužilová z ulice Chmelnice.

Podle slov starosty i pana Krejčiříka je v současnosti řízení ve věci navýšení indexu IPP na OUPRu (Odbor územního plánování a rozvoje) pozastaveno.

"Nebráním se vyhovět i dalším požadavkům petice. Naší snahou je zmírnit dopady působení developerů. Prioritou je dokončení propojení ulic, snížení dopravní zatíženosti v dané lokalitě", dodal starosta Štefan.

Mluvilo se i o požadavku personální obměny stavební komise – ani tomuto bodu petice se starosta nebrání, dokonce vyzval odborníky z řad občanů, aby se ke členství v této komisi přihlásili.

Bohužel jednání nebyl přítomen nikdo kompetentní ze stavebního úřadu, kdo by mohl nejasné a odborné záležitosti týkající se výstavby vysvětlit. 

P. Štědroňský předal návrh písemného usnesení, kde ZMČ bere na vědomí petici a doporučuje Radě MČ Brno Líšeň revokovat rozhodnutí o navýšení IPP v souvislosti s výstavbou Areálu bydlení Chmelnice.  Toto usnesení bylo přijato. 

Nyní je tedy na členech Rady MČ, aby na svém nejbližším jednání provedli takové kroky, které pro ně plynou ze schváleného usnesení ZMČ. 

Odpověď pana starosty Mgr. Štefana na petici ke stažení v pdf.

pdfVyjádření primátora města Brna Bc. Romana Onderky v pdf.

Kategorie: