Úterý 16. července 2024
Vložil vlisni.cz on February 12, 2017
Lokalita Kostelíček

V současné době probíhá proces pořizování regulačního plánu pro významnou Líšeňskou lokalitu Kostelíček. Spolky Líšeň sobě a Líšeňský spolek pro pohodu bydlení vnímají lokalitu v okolí Kostelíčku jako místo, které má pro Líšeň velkou historickou, duchovní i kulturní hodnotu. Proto se snažíme o to, aby i budoucí výstavba význam místa respektovala. V tomto duchu připomínkujeme vznikající regulační plán.

Pořizování regulačního plánu začalo 12. 4. 2016 rozhodnutím zastupitelstva města Brna na základě podnětu zastupitelstva MČ Líšeň. Podnět zároveň obsahoval návrh zadání regulačního plánu. K tomuto návrhu zadání jsme podali (za oba zmíněné spolky) řadu připomínek: http://www.vlisni.cz/vase-tema/pripominky-zadani-regulacniho-planu-kostelicek

Naše hlavní připomínka směrovala proti požadavku, aby se lokalita Kostelíček stala „nástupním místem do Mariánského údolí a Moravského krasu“ a bylo zde pamatováno na parkoviště pro návštěvníky této rekreační oblasti.

Domníváme se, že tento požadavek je nesprávný. Neodpovídá klidovému a duchovnímu charakteru místa. Historicky Kostelíček nikdy pro vstup do Mariánského údolí (tím méně do Moravského krasu) nesloužil. A lokalita je pro tento účel dopravně nevhodná (není zde žádná dostatečně kapacitní komunikace).

Přestože naši připomínku podpořily orgány města Brna - Komise pro územní plánování a Rada města Brna, OUPR (Odbor územního plánování a rozvoje) požadavek zohlednil pouze částečně a lokalita byla označena jako „vedlejší nástupní prostor“. To nám přišlo naprosto nedostatečné. Proto jsme 31. ledna 2017, kdy se zadání regulačního plánu schvalovalo, vystoupili na jednání Zastupitelstva města Brna jako zástupci obou spolků a vysvětlili důležitost svého požadavku. Na návrh předložený náměstkem Martinem Anderem (Zelení) zastupitelé města Brna schválili zadání regulačního plánu bez sporné formulace "Kostelíčku jako nástupního místa do rekreační oblasti". Podrobné informace v bodě 113: http://www.brno.cz/…/zastupitel…/materialy-k-jednani-na-zmb/

Naopak líšeňské zastupitelstvo na lednovém zasedání (konalo se několik dní před zasedáním Zastupitelstva města Brna) odmítlo podpořit požadavek spolků: http://www.brno-lisen.cz/vii-22-zasedani-zastupitelstva-mc-brno-lisen-materialy-hlasovani-zaznam-prenosu/t5278

Chtěli bychom poděkovat náměstku Martinu Anderovi za vstřícnou komunikaci s občany, Radě města Brna i Zastupitelstvu města Brna za zohlednění našeho požadavku.

Děkujeme také všem občanům, kteří se zajímají o proces vzniku regulačního plánu a aktivně jej připomínkují.

Za spolky Líšeň sobě a Líšeňský spolek pro pohodu bydlení
Michal Sadílek 

Kategorie: 

Komentáře

1) Na úřední desce se objevila informace o stavební uzávěře Kostelíček odkazující na přílohu (která ovšem zveřejněna není). Můžete sem prosím někdo laicky zpracovat o co se jedná a je-li záměr se zájmy obyvatel Líšně? Máme tiše souhlasit nebo hlasitě protestovat?
2) Na úřední desce Židenice se píše o bowlingové hale (20 drah) zasahující na katastr Líšně. Ví o tom někdo i v Líšni?

Materiály k uzávěře: http://edeska.brno.cz/eDeska/eDeskaDetail.jsp?detailId=86916
Podle mých informací uzávěra by měla ochránit území od výstavby do doby, než bude zpracovaný regulační plán. Nemyslím si, že je třeba proti tomu protestovat.

Proč prosím nejsme informování na úřední desce ÚMČ Líšeň (nebo jinak) o Územním opatření Kostelíček, které proběhlo 23.01. na Magistrátu v Brně?

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.