Čtvrtek 18. července 2024
Vložil vlisni.cz on September 02, 2014

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně, a máte představu o tom, jakým způsobem je budete reálně řešit?: 

Chtěl bych se zabývat problematikou odkupu nájemních bytů do osobního vlastnictví, a to všeobecně.
Je to hodně citlivá záležitost a nájemníci a obec v ní musejí jít ruku v ruce společnou cestou.

Než  a pokud by bylo toto téma znovu otevřeno, chtěl bych prověřit odpovědi na následující otázky.

Zdali by    

A. byla veškerá jednání v této problematice dobrovolná a svobodná, obec i nájemník měli stejnou váhu.

B. každá bytová jednotka a dům byly posouzeny samostatně a byla stanovena jejich "správná" cena, v závislosti na amortizaci, stáří, poloze a důležitosti i pro městskou část.

C. u každé jednotky byly vyjasněny právní závazky, vzniklé čerpáním různých dotací.

D. nedošlo k divoké privatizaci pomoci skrytých finančních skupin a před těmito byly ochráněny i vznikající sdružení nájemníků. Například moratoriem na prodej jednotky, určením pravidel a podmínek při dědickém řízení.

E. utržené prostředky za odprodej jednotek byly čerpány postupně a nedošlo k jejich utracení stávajícími i následnými správami na radnici, a to minimálně po dobu 4-6 volebních období.

F. realizace některých  těchto pravidel  vyžadovala i změnu stávající legislativy, a to možná i na národní úrovni. 

Jaké jsou největší úspěchy Vaší dosavadní práce v komunální politice (případně jakým způsobem se občansky angažujete)?: 

Zatím se nenazývám politik..

Jsem občan jako všichni ostatní. Přes 20 let již podnikám a naučil jsem se jednat jak se státní správou, tak i s obchodními partnery, i zahraničními, i se zákazníky z řad občanů. Své manažerské dovednosti jsem využil při organizování loňské volební kampaně do PČR na úrovni sdružení městských částí Brno sever a nyní organizuji volební kampaň v Brně Líšni. Jsem místopředseda MO.

Jaká je Vaše profese a vaše zájmy a kterými tématy konkrétně se budete zabývat v komunální politice?: 

Z předchozího částečně vyplývá, že bych se chtěl zabývat financemi a hospodařením obce, problematikou nájemního bydlení a také mě zajímá organizace dopravní obslužnosti obyvatel Líšně.

Jak konkrétně chcete podporovat občanská sdružení a činnost vycházející z aktivit občanů?: 

Z vlastní zkušenosti vím, že o co se zasloužím, toho si vážím nejvíc.

V oblasti kultury i sportu chci podporovat ta sdružení, kde čas již prověřil jejich kvalitu i vůli členů ke společné práci a kde mají a vychovávají mladé pokračovatele. U vznikajících a rozvíjejících sdružení bych chtěl podpořit ta, kde členové přikládají ruku k dílu více, než ti ostatní.

Zároveň chci podporovat i ta odvětví kultury a sportu, která sdružují mladé od 15 do 25 let, a to třeba i v oblastech, která nám dnes možná připadají i "chuligánská" a kterým ne možná všichni správně rozumíme.

Uveřejněno se souhlasem kandidáta/kandidátky. Texty neprošly redakční ani jazykovou úpravou.

Komentáře

Dobrý den, bydlím v družstevním bytě, jako nájemním, mám zájem o privatizaci tohoto bytu. Ráda bych se zeptala, jak a v čem mi pomůžete? Uznávám, že Vaše znalosti, dle použité frazeologie, budou rozsáhlé a nejenom mne, ale i mého manžela zajímá rozdíl mezi amortizací a stářím bytové jednotky? Srdečně Vám děkuji za odpověď
Dobrý den. Amortizací zde rozumím opotřebení konstrukcí vaší bytové jednotky. Uvnitř to jsou rozvody vody, plynu, topení, výtahy. Vně je to plášť budovy, okna, dveře, kde působí povětrnostní vlivy. Tuto amortizaci, i když se ke svým věcem chováte slušně, nemůžete téměř ovlivnit. Účetně se tato amortizace vyjadřuje odpisy. Rekonstrukcemi se dá však působení zubu času napravit. Stáří budovy ovlivnit nelze. Nejvíce se asi v porovnání s nově stavěnými byty projevuje v dispozici rozmístění pokojů, jejich velikosti. Pomoci Vám mohu v tom, že spolu stanovíme reálnost uskutečnění vašeho přání.
Dobrý den, velmi Vám děkuji za vyčerpávající odpověď. Nechci rýpat, ale stále mi není jasný rozdíl mezi amortizací a stářím dle Vašeho slovníku. Pro oba bude snazší, když si ujednotíme termíny. My s manželem tato slova vnímáme jako synonyma, Byl byste tak laskav a objasnil mi jejich drobné nuance. A mohu se ještě zeptat, jak podle vašeho názoru ovlivňuje stáří budovy velikost a rozmístění pokojů, to mi není vůbec jasné. Co potřebujete pro to, abychom spolu mohli stanovit reálnost uskutečnění mého přání? Děkuji, Vaše Adéla
Některé části a konstrukce budov nejdou rekonstruovat a na nich se projevuje stáří budovy, protože již v projektu byla zadána životnost těchto celků tak, aby se jejich cena vešla do rozpočtu stavby. Budovy i "morálně stárnou" , protože byty v nich mají dispoziční řešení neodpovídající dnešním moderním architektonickým trendům. Ale to vše jsou drobné slovní nuance, nemající žádný vliv na složitost celého problému s obecními byty.
Dobrý den, Vy se tedy domníváte, že privatizací se změní architektonický ráz bytu? To by mohlo být zajímavé. Pak tedy chápu, že lidé mají o odkup bytu, ve kterém bydlí, zájem. Pokud se jejich bydlení stane modernějším, je to jasný důvod k privatizaci.
Dobrý večer. Opět jste provedla větný rozbor a vybrala si pro vás zajímavé slovní spojení. Slova jsou však zde spojena do vět a tak je potřeba je posuzovat. Jestli se ale nemýlím, přislíbila jste přijít na naše shromáždění. Další bude 23. a 29.9. u Líšeňského pivovaru na Kotlanové 5. Rád si s vámi povykládám a určitě si vyjasníme vše, co jsem zde napsal.
Dobrý den, co míníte podporou "chuligánských" odvětví kultury a sportu? Budete kupovat sprejerům barvy?
Dobrý den. Slovo "chuligáni" jsem použil v přeneseném významu. Někteří mladí lidé se dnes oblékají a chovají nekonvenčně, jejich pohybové aktivity na různých kolečkových bruslích a prknech působí mimo námi vymezené hranice. A přesto jsou to velice šikovní a nadaní lidé, kteří rozvíjejí své dovednosti, v nichž si už dnes měří svoji úroveň i v mezinárodních mistrovstvích. To samé platí i v kulturní oblasti. Tito mladí lidé po nás moc nechtějí, spíš abychom jim dali pokoj. Přesto bych jim rád pomohl, pokud o to budou stát, třeba i materiálně nebo organizačně. Ještě poznámka ke sprejerům. Pokud jim dáme k dispozici oficiální plochy, nebudou malovat jinam.
Jaký podíl z prostředků určených na kulturu byste věnoval sprejerům?
Dobrý den.Ve svém příspěvku jsem nehovořil o částce, ale o určení místa, kde by mohli tvořit. Čerpání finanční dotace by mohlo nastat teprve až třeba v případě uspořádání nějakého festivalu, jako mají například v holandském Gentu. Ale to je pouze příklad, že považuji i dnes možná okrajové kulturní a sportovní aktivity mládeže za stejně důležité, jako masívní sporty a známější kulturní činnosti.
"Pokud jim dáme k dispozici oficiální plochy, nebudou malovat jinam." Ospravedlňujete ničení soukromých majetků osob nedostatkem možnosti k seberealizaci pachatelů vandalismu? Myslíte si, že jste tímto výrokem uklidnil majitele znehodnocených fasád? Považujete sprejery za umělce?
Dobrý večer pane Talpo, ráda bych se Vás zeptala, zda by bylo možné podrobněji rozvést Vaši úvahu o utržených prostředcích za prodej bytů (bod E) a jejich postupném čerpání. Po přečtení Vašich odpovědí jsem si spočítala, že by tyto prostředky byly vázány po dobu neskutečných 24 let. Zajisté počítáte s inflací, měnovou unií a dalšími negativními vlivy, které významně znehodnotí tyto prostředky. Hodláte investovat tyto peníze do zlata nebo diamantů? Děkuji za Vaši odpověď vaše Jana Novotná.
Dobrý den. Nájemné z obecních bytů je zdroj příjmů obecního rozpočtu. Pokud jsou byty ve vlastnictví obce, dá se s tímto příjmem dlouhodobě počítat a podle toho i pracovat. Pokud by byly byty prodány, objeví se v rozpočtu prostředky, které již nemusí mít dlouhodobý charakter a zastupitelé mohou dostat chuť je utratit. Proto uvažuji o čerpání těchto prostředků v objemech srovnatelných s vybíraným nájemným. Tyto prostředky se dají " uložit" třeba do státních dluhopisů, nebo třeba i do výstavby bytů pro seniory, nebo do startovacích bytů pro mladé, což by obec stejně v budoucnu mohlo čekat. Toto opatření vyžaduje ale právní řešení.
Dobrý den, děkuji za odpověď. Pokud jsou prostředky z nájemného příjmem obce, je lepší, aby obec vůbec o takovéto variantě neuvažovala (tedy prodej). Domnívám se, že lépe než vymýšlet způsoby, jak tyto prostředky "neutratit", je ponechat obecní byty beze změn a spravovat je prostřednictvím obce. Od mých kamarádek, které bydlí také v obecních bytech jsem se dozvěděla, že nynější pan starosta Štefan zahájil jejich komplexní opravu, říkaly že zdařilou. V případě, že by se Vaše varianta ukázala jako nezajímavá pro bydlící, máte v záloze vypracovaný postup, jak pečovat o tyto byty? Opravy, údržby, otázka nájemného by mě zajímala nejvíce, dotýká se mne osobně - jak se stavíte k této problematice? Děkuji za odpověď Jana Novotná
Hospodareni s obecnimi byty je ztratove. Netrzni najemne nepokryva naklady spojene s jejich udrzbou, pripadne jejich znehodnoceni. Vzhledem k tomu, ze z techto bytu krome vasich kamaradek nemaji uzitek ostatni obcane Lisne, je privatizace na miste. Otazka zpusobu privatizace (urceni spravedlive/trzni ceny) a nasledne hospodareni s utrzenymi prostredky prinasi jista uskali. (a zejmena pokuseni pro nektere zastupitele) V idealnim pripade by melo nasledovat snizeni danove zateze(na narodni urovni), o to by se snizil prijem obce (a zvysil prijem obcanu).
Obecni hospodareni s obecnimi byty nemusi byt ztratove. Je vsak stale neefektivni(trzni najemne by zajistilo vyssi vynos) a nespravedlive(obec tak primo diskriminuje ty, kteri akceptovali trzni podminky a jsou v najmu nebo si na koupi bytu vzali hypoteku). Rec neni o jednotkach anebo malo desitkach, ale o stovkach bytu.
Dobrý den. Ponechání stávajícího stavu je také jedním z řešení. Komplexní oprava bytů však ale není pouze zásluhou pana starosty, ale jistě i celého zastupitelstva. Pokud bude vybírané nájemné celé zpět vkládáno do bytového fondu, a jeho výše bude odpovídat odpisům majetku podle účetních předpisů, může být tento stav i dlouhodobě udržitelný. Každá disproporce však způsobí, že obec bude muset obecní byty dotovat. Proto je třeba chápat celou problematiku komplexně, a stanovit třeba byty pro seniory, startovací byty pro mladé, kde bude nájemné sociálně regulované. Ostatní nájmy však musí být dlouhodobě tržní.
Dobrý den, jak jsem se dozvěděla od předsedkyně bytové komise, hospodaření s obecními byty v Líšni je ziskové. Není mi tedy vůbec jasné, proč a hlavně jakým způsobem chcete dotovat zisk. Je to rozhodně značně neotřelé řešení, které možná bude záhy používáno celosvětově. Doufám, že letos v říjnu na Vás akademici nezapomenou a Nobelova cena za ekonomii Vás nemine.
Dobrý den. Potom jsou jistě nájemníci v obecních bytech nadšení, že na nich radnice vydělává. Pro koho?
Když již jsem zde byla zmíněna, nedá mi to a musím reagovat. SML tvoří zisk z nájemného vybraného z obecních bytů. Pokud se ptáte pro koho, mohu Vás ujistit, že pro obyvatele Líšně. Jen se chci zeptat, zda jste pro snížení nájemného v obecních bytech tak, aby odpovídalo ekonomickému nájemnému? Osobně bych nebyla až tak zásadně proti. Jen to má svá úskalí, která jsou Vás zajisté známa.
Dobrý den. Osobně nemám moc rád žádný druh přerozdělování, protože bývá obtížné určit jeho míru. Obec má řádně hospodařit se svým majetkem, ale nikde není napsané, že to musí být za účelem zisku. Možná je to odpověď na Vaši otázku. Neznám ale detailně tvorbu líšeňského rozpočtu a potřebu zdrojů na příjmové straně. Takže o výši nájemného snad můžeme diskutovat při tvorbě rozpočtu příštího. Věřím, že kontrolní mechanismy hospodaření jsou nastaveny v Líšni tak, že nemůže docházet k žádným zpronevěrám.
Ještě jednou dobrý den, neptala jsem se Vás na konkrétní výši nájemného, takže to bohužel není odpověď na moji otázku. Ale tázala jsem se na to, zda jste pro zavedení ekonomického nájemného. Pochopila jsem doufám dobře, že jste expert Ano 2011 na bytovou problematiku? Pokud ano, chtěla bych jen vědět, jakou formu nájemného preferujete, zda ekonomické, mírně ziskové, nebo zcela tržní.
Dobrý den. Obě formy, tržní i ekonomické nájemné, počítají se zaplacením služeb spojených s udržováním nemovitosti jak v oblasti technické, tak správní, s jejím pořízením a ještě počítají s vytvořením zisku. Do tržního nájemného se ještě promítá atraktivita okolí a další vlivy. Místně může být výhodnost té které formy lepší pro občana, jinde pro obec. Já bych se přikláněl spíše pro ekonomické nájemné. Míru zisku z nájmu je potřeba posoudit podle potřeb obce. Ale jak jsem již napsat, obec nemusí hospodařit se svým majetkem pouze za účelem tvorby zisku. Tento faktor by se jistě promítl do cen nájmů ve startovacích bytech pro mladé nebo v bydlení pro seniory. A jinak nejsem žádný určený expert na bydlení.
Dobrý den, děkuji za odpověď.
Zdravím, zaujala mě úvaha o odkupu nájemních bytů. Jsem totiž nájemník ve státním bytu, rád bych byt odkoupil. někteří naši známí již svůj byt takto získali. Rozvedl byste úvahu v bodu B? Řekněme, že bydlím na Molákové ul. Můžete mi napsat co a jak by bylo. Co je důležitost po městskou část? Fantom
Dobrý den. Nemám zatím možnost nahlížet do dokumentace k jednotlivým domům ve vlastnictví obce. Až přesně stanovíte dům, o který máte zájem a doložíte osobní vazby k němu, můžeme se tímto podrobněji zabývat. Moje úvaha o obecních bytech měla vyjádřit můj pohled na věc jako na celek.
Tato odpověď je pro tazatele Fantom.
Zdravím, osobní vazby jsou jistě důležité. jakým způsobem bych vám mohl dokázat, své osobní vazby k bytu? Narodil jsem se v porodnici,ale jinak zde bydlím celý život. Přesto mám k bytu osobní vazby. Velké. Byl jsem varován, abych na internetu nezveřejňoval své citlivé údaje. Když mi dáte kontakt, rád vám samotnému poskytnu své údaje o bydlišti, ale ne všem. Takže se ozvěte a já vám řeknu, kde bydlím. Fantom
Ve svém prvním dotazu jste popsal bytovou jednotku a dům slovy "řekněme že bydlím ", proto jsem nemohl s vámi probírat neurčitý dům na Molákové. Žádné osobní informace po vás nebudu, ani nemohu požadovat, natož veřejně na internetu. Vaše osobní vazba na určitý byt je dána nájemní smlouvou. Potom se můžeme bavit konkrétněji. Přečtěte si ale, prosím, můj první popis a vstup do dané problematiky. .
Dobrý den, po přečtení vašeho příspěvku pane Talpo, jsem naprosto zděšen a zvažuji emigraci, dostanete-li se v Líšni na radnici. Uvědomujete si, prosím, co znamenají jednotlivé pojmy v oblasti bytové problematiky? Vy chcete skutečně prodávat nájemní byty? Jak to chcete udělat, budete byty ZNÁRODŇOVAT=VYVLASTŇOVAT? Musím říci, že pokud by to napsali kandidáti do zastupitelstva za "komanče", asi by mě to nepřekvapilo. Nicméně naprosto mě zaráží, že s tímto tématem přichází ANO, ví to váš GURU Babiš a podporuje takovou zlotřilost??? Budete lidem brát majetky a pak jim je následně budete opět prodávat nebo co s nimi máte v úmyslu?? Rozumíte vůbec této oblasti a nebo jen tak něco plácnete, aby jste splnil úkol? Jsem zvědavý, co mi na tohle odpovíte, od revoluce jsem nic podobného neviděl, neslyšel a doufal, že již nikdy ani nezažiji.....bohužel jak hluboce jsem se mýlil.....

Stránky