Pátek 14. června 2024
Vložil admin on August 24, 2012

ChodníkyBlokové čištění probíhá na základě harmonogramu, kdy úklidové firmy vyjedou čtyřikrát v roce do líšeňských ulic s úklidovou technikou. Uklízející čety během cca 8 hodin uklidí daný úsek od nečistot a nánosů. Jak firmy zvládají úklid, to může posoudit každý z nás. V tomto článku se nechceme zabývat průběhem úklidu a jeho kvalitě, ale úklidem chodníků. 

Každý, kdo se po Líšni pohybuje po vlastních nohou, využívá chodníky. Asi nejde přehlédnout, že právě chodníky silně zarůstají trávou a plevelem. Tráva se objevuje už nejen mezi dlažbou chodníků, ale i u obrubníků u silnice, nebo dokonce vyrůstá mezi domy a chodníky.  Jen pro úplnost uvádíme:

„Odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, přenesl zákon na vlastníky těchto chodníků. V důsledku toho údržbu všech chodníků zajišťuje prostřednictvím smluvních dodavatelů městská část Brno – Líšeň.“ Zdroj: SM Líšeň

Z toho tedy vyplývá, že úklid chodníků zajišťuje UMČ. Otázka je tedy velice jednoduchá. Proč v rámci blokového čištění nedojde k odstranění trávy a plevele? Podle stránek radnice má pozemní komunikace na starosti Odbor územní výstavby a rozvoje, konkrétně pan Ivan Kůs. Celou tuto oblast má ve své kompetenci II. místostarosta pan Jozef Sedláček. 

Je smutné, že od začátku roku, kdy proběhla již tři bloková čištění, si tohoto zarůstání chodníků nevšimla ani úklidová firma, která má danou oblast na starosti, ani zaměstnanci úřadu, kteří v rámci svého pracovního zařazení provádějí pochůzky a kontroly v Líšni.

Před námi je v tomto roce poslední blokové čištění, snad tento článek napomůže k tomu, že si toho všimnou výše uvedení zaměstnanci a provedou nápravu. 

údržba chodníku Chodníky v Líšni

Kategorie: 

Komentáře

Odstranění zeleně z chodníků bude provedeno tak, jak uvádí tento článek. Již asi měsíc můžete v Líšni pozorovat, že byl proveden postřik, který zabrání dalšímu rozšiřování zeleně a při následujícím blokovém čištění bude provedeno odstranění již uschlé trávy.
Jozef Sedláček
místostarosta MČ