Čtvrtek 29. února 2024
Vložil admin on March 13, 2012

Líšeň soběTento článek je pokračováním předchozích textů uveřejněných v LN i na portálu vlisni.cz popisujících dění kolem zrušené knihovny na zámku (petice občanů za záchranu knihovny, úsilí občanů Líšně sdružujících se v iniciativě Líšeň sobě rozhodnutých knihovnu zachovat a rozšířit ji do podoby komunitního centra).  Nyní tedy o tom, co se bude v zámecké knihovně dít v březnu.

Provoz v knihovně bude zajišťovat vznikající občanské sdružení Líšeň sobě.  Přestože stále ještě není jasné, z jakých prostředků se bude hradit provoz dobrovolnicky vedené knihovny a komunitního centra, nechceme promarnit současný zájem a ochotu pomoci vyjadřovanou mnoha lidmi a v březnu zde zahajujeme program.
E-mailem jsem oslovila zastupitele s prosbou, aby mi sdělili svůj názor na financování knihovny z veřejných prostředků. Odpověděli mi Petr Štědronský za celou TOP 09 a místostarosta Jozef Sedláček, jehož odpověď je současně velice přesným vystižením podstaty věci, o kterou usilujeme:

Dobrý den,

z mého pohledu je zapotřebí v dnešní společnosti posunout roli a chápání kultury a jejího potenciálu do celospolečenského zájmu. Především, aby se kultura neomezovala pouze na hodnotu umění, kterou se docela jistě vymezuje pouze na část společnosti, ale aby působila s určitým přesahem do společenského dění. Aby v sobě zahrnovala místní tradice a zvyky, oslavy, zábavu a způsoby prožívání volného času, nabídku místních výrobků a služeb. Na tomto otevřeném principu si dokážu reálně představit vznik komunitního centra, které dokáže oslovit širší část společnosti. Podíl občanů na spolkovém životě, na spoluutváření místa, kde žijí a potažmo jejich zapojování do správy obce je v současné době možností, jak překonávat bariéry, které jsou dlouhodobě vytvářeny naší "demokracií". Tím mám na mysli nejen nepřehlednost (složitost) pravidel, podle kterých dnes náš stát, kraje, obce a další instituce fungují, ale také vytvořenou zvyklost žít na základě nicotných hodnot, která, jak se ukazuje, se velmi těžko odbourává.
    Pokud se někdo rozhodl aktivně pracovat na rozvinutí společenské tvořivosti v naší každodenní realitě a tím i každodenní správě obce, domnívám se, že my jako zastupitelé zvolení občany, bychom měli tyto kroky podpořit. A možná i doufat, že se jim to podaří. 
.
Aktuální informace o událostech kolem knihovny najdete na www.divadlolisen.cz, www.vlisni.cz. Můžete se i přidat k fb. skupině Líšeň sobě.

Děkujeme všem, kteří nám píší, nabízejí knihy, mají zájem stát se dobrovolnými knihovnicemi, přišli na brigádu. Děkujeme za nápady a za povzbuzení. Děkujeme za první „Podvečer s texty…“,  na kterém jsme četli z díla Václava Havla a tímto jsme se s ním také důstojně rozloučili.

Vítáme veškeré další nápady a zveme na březnové akce zde

Kategorie: 

Tags: