Středa 17. dubna 2024
Vložil vlisni.cz on May 20, 2014
Líšeňská kaplička (foto: Martin Kocourek)

(Veřejná debata pořádaná spolkem Líšeň sobě ve spolupráci s ÚMČ Brno-Líšeň 12. 5. 1014)

V 17 hodin jsme se sešli v sále radnice ÚMČ Brno-Líšeň. Z řad veřejnosti cca 50 občanů, za ÚMČ Líšeň vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby Ing. arch. Markéta Hoskovcová, Ph.D., 2. místostarosta Jozef Sedláček, který operativně zastoupil starostu p. Štefana, který se nemohl dostavit ze zdravotních důvodů. Dále se zúčastnila zástupkyně veřejnosti Mgr. Pavla Dombrovská a Ing. arch. Marcela Uřídilová. Debatou provázela moderátorka diskuse Eva Malířová.

Paní Hoskovcová nás blíže seznámila s problematikou územního plánování, zejména s aktuálním stavem platného územního plánu (úp) v lokalitě Kostelíčku. Rozhodujícím faktem je zejména současný stav, který jsme „podědili“ z roku 1994 a umožňuje v dané lokalitě výstavbu. Jelikož není zřejmě finančně proveditelné zvrátit určení pozemků zpět ze stavebních na zeleň, je zájmem místních občanů i vedení ÚMČ Líšeň, aby se případná výstavba realizovala co nejcitlivěji. Z této oblasti bylo vzneseno několik dotazů týkajících se stavebního podloží, spodních vod, výšky výstavby, dopravní obslužnosti a zajištění pohledové dominanty kapličky.

Dalším bodem bylo projednání aktualizace úp a zejména sporného navýšení IPP za ulicí Obecká (z původně navrhovaných rodinných domů umožňujne návrh aktualizace stavbu bytových domů). Proti navýšení protestovala jak veřejnost (námitka zástupkyně veřejnosti Pavly Dombrovské podaná za o.s. Líšeň sobě), tak ÚMČ Brno-Líšeň podal námitku. V dohodovacím řízení s magistrátem města Brna se podařilo zvrátit toto navýšení IPP, které zůstane zachováno v podobě stávající. Paní Hoskovcová dále představila regulační plán z roku 2001, který je v současné době neplatný, ale již se jednou podrobně zabýval výstavbou v této lokalitě. Dle zástupců městské části je regulační plán vhodným nástrojem, který by mohl řešit a regulovat výstavbu tak, aby nedošlo k nadměrnému a nevhodnému zatížení území. Městská část má nadále zájem prosadit nové zpracování regulačního plánu pro lokalitu líšeňského Kostelíčku.

Výstupem naší debaty je zejména:

  • Jednotné stanovisko ÚMČ Brno-Líšeň a občanů Líšně vůči magistrátu města Brna (co do problematiky úp a pravomocí městské části)
  • Zdůraznění významu líšeňského Kostelíčku
  • Nutnost občanské angažovanosti a aktivity v oblasti územního plánování a komunální politiky
  • Majitelé pozemků a dotčených nemovitostí v lokalitě Kostelíčku se vyjádří k možnému pořízení regulačního plánu

Závěrem bych chtěla poděkovat všem občanům, odborníkům a zástupcům městské části, kteří se debaty zúčastnili. Pro všechny, kteří se osobně zúčastnit nemohli, je k dispozici následující videozáznam.

Za Líšeň sobě o.s.

Martina Lacinová 

Kategorie: 

Komentáře

Zajímavý závěr debaty: „Vše je v nejlepším pořádku, nic se neděje.“. Hm, to byla zase přínosná debata. Ale jedna převratná novinka se tu přece jen objevila. Zdá se, že máme úplně novou vedoucí stavebního úřadu. A získali jsme ji přímo závratnou rychlostí. Dne 6. 3. 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení (podání přihlášek do 24. 6.) a od 1. května už je paní Hoskovcová v úřadu.

A hned 12. 5. paní Hoskovcová debatuje na téma územní plán v lokalitě kostelíček. Je téměř obdivuhodné, jak rychle se paní Hoskovcová dostala do problematiky. I když možná to nebylo tak těžké jak by se mohlo zdát. Paní Hoskovcová do Líšně zamířila ze známe brněnské společnosti Arch.Design. A právě společnost Arch.Design pravidelně pro město Brno zpracovává územní plán a jeho aktualizace. Takže paní Hoskovcová možná jen pokračuje v tom, co v Arch.Designu začala.

O společnosti Arch.Design jste jistě slyšeli v souvislosti s obchodním domem AUPark. Společnost nejprve naprojektovala AUPark a když se ukázalo, že je v rozporu s územním plánem vytvořila pro město studii, která tvrdí pravý opak. Za to si její šéfové vysloužili trest od České komory architektů (http://www.cka.cc/oficialni_informace/tiskove-zpravy/architekti-brnenske...). A na kritizované studii se podílela i paní Hoskovcová (http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2011/06/US_AUPARK-Brno_Textova...).

Nezasvěceného pozorovatele by mohlo napadnout, že jsme prostě s Arch.Designem vyměnili územní plán za křeslo vedoucího stavebního úřadu. Nebo jsem jediný, koho spojení vedoucí stavebního úřadu s firmou Arch.Design upřímně děsí?

výběrová řízení v líšni jsou předem dohodnutá fraška pod vedením pana starosty a ředitelky sml.prospěchářství a kamarádšovty na radnici jsou do nebe volající po změně celého zastupitelstva v blížících se volbách!!

Vážený pane Kokrdo, pokud víte o nějakém výběrovém řízení, které neproběhlo spravedlivě, měl byste uvést přesné informace o co přesně šlo a co bylo špatně. Takto to vypadá, že Vám nejde o spravedlnost, ale že si buď vymýšlíte, abyste někoho pomluvil, nebo takovýmto komentářem sledujete nějaký osobní prospěch v souvislosti s blížícími se volbami. Těším se na Vaše upřesňující informace a přeji pěkný den.
Pavla Dombrovská


Jedná so o výběr firmy na deratizaci,dezinsekci,dezinfekci,vyklízení,dezikaci,bílení sklepů.(Osobně netuším k čemu je nutné bílení sklepů vápnem v panelových domech na sídlišti)V tomto takzvaném 'výběrovém řízení' byla vybrána firma Krásný z Kostic u žená paní Dombrovská,,velmi rád uvedu za všechny jeden konkrétní příklad nastaveného výběrového řízení pro konkrétního dodavatele.Lanžhota.I když nebyla nejlevnější(což se dá chápat vzhledem k dojezdu)stačílo označit levnější nabídku za nevhodnou z důvodu nedostatečných referencí(kouzelná formulace pro jakékoliv výběr.řízení)i přesto,že tato levnější nabídka vypracovaná místní líšeňskou firmou jiří kokrda-DDD,s.r.o prováděla tuto činnost nejen pro SML v předchozích obdobích bez jediné závady,nebo stížnosti,což bylo dokladováno v potvrzených referencích.A proto se ptám,jaký hlavní důvod byl vybrat vítěznou firmu blízkou paní ředitelce SML a jejímu poradci?na základě čeho byla tato firma v předešlém roce dosazena bez výběrového řízení ihned po nástupu nové ředitelky SML?jaký skutečný důvod k výpovědi a okamžitý zákaz technikům SML objednávat u dodavatelské firmy Jiří Kokrda-DDD,s.r.o práce už i ve dvouměsíční výpovědní lhůtě?proč provedené práce firmou Krásný byly dražší za stejný výkon jako u předchůdce?kolik ušetřilo SML výměnou tohoto dodavatele?
těším se na Vaše odpovědi.
závěrem bych chtěl vzkázat nejen líšeňským spoluobčanům aby se zajímali o to co se děje na SML a na radnici,kdo koho protěžuje a proč.jaké jsou vazby dodavatelských firem a spolků.
s pozdravem
jiří kokrda

Vážený pane Kokrdo,
děkuji Vám za upřesnění. Jen mi není jasné, z jakého důvodu se těšíte na "naše" odpovědi. Portál vlisni.cz je zatím zcela dobrovolnická občanská nezávislá iniciativa občanů, kteří se zajímají o dění v obci. Stojíme o konstruktivní dialog s radnicí, ovšem nemáme s ní žádné "zvláštní" vazby, které by nám bránily v objektivitě. Opravdu nejsme kompetentní zodpovědět na Vaše otázky. Ptáte se tedy nesprávným směrem, musíte požádat o odpověď ředitelku SML a zodpovědné politiky. My Vám nabízíme mediální prostor - jejich odpovědi nás zajímají stejně jako Vás, takže můžete využít portál k jejich zveřejnění, případně další diskusi. Můžete také napsat článek o problému a vyvolat širší debatu. Nebo využít projekt portálu a spolku Líšeň sobě projekt "Poznej svého politika" a dotázat se zodpovědných politiků. Myslím, že Vám nenabízíme málo, takže toho využijte a pokračujte ve své aktivitě.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Pavla Dombrovská