Pátek 14. června 2024
Vložil admin on February 02, 2011
Veřejné projednávání ÚPmB (Územního Plánu města Brna), které se konalo dne 27.1.2011 na líšeňské radnici se zúčastnila necelá stovka občanů. Pan starosta Mgr.Štefan přivítal všechny zúčastněné a upozornil je, že nové ustanovení územního plánu může zásadně ovlivnit rozvoj a život v Líšni. Nový územní plán počítá se třemi variantami a všechny tři se dotknou samotné Líšně a jejího nejbližšího okolí a to především v oblasti ulice Holzova a okolí ulice Bedřichovické, kde se počítá s obnovením zastaralé tramvajové dráhy spojující konečnou tramvaje Stránská skála a Líšeň. Ing. Jagošová, vedoucí územního rozvoje a výstavby v Líšni všechny přítomné občany informovala, že schválení územního plánu je do budoucna závazné rozhodnutí a může ovlivnit další výstavbu obydlí v Líšni a jejím okolí. Poté veřejnost seznámila s postupem schvalování územního plánu a možností připomínkování, případně podání námitky k jeho realizaci. [b][i]Majitelé pozemků, kterých se dotýká nový územní plán mohou vznést připomínku nebo námitku do 10.3.2011 na Magistrátu města Brna.[/i][/b] Ing. Janošová také upozornila na fakt, že pozemek ve veřejném zájmu lze vyvlastnit. A jaký je rozdíl mezi připomínkou a námitkou? Připomínka pouze dává podmět k zamyšlení a nemusí se na ní brát ohled. Námitkou se musí MMB zabývat a odůvodnit případnou navrhovanou změnu. Protože nový územní plán je velice důležitým dokumentem, je připraven úřad MČ pomoci majitelům pozemků řešit jejich připomínky. K tomu je zapotřebí na ÚMČ přinést čísla pozemků, aby bylo možné konkrétní pozemky rychle vyhledat. Následně dostal slovo architekt Ing. Jaroslav Dokoupil, který občanům odprezentoval návrh nového územního plánu se zaměřením především na Líšeň. V každé z variant se počítá s rozšířením Líšně a s obnovením tramvajové trasy Stránská skála – Líšeň, přes ul. Holzova. Podle zvolené varianty projektu by měla být konečná tramvaje v nové části Líšně (pole za ulicí Holzova), nebo v oblasti před školou Holzova. (Bývalé muzeum DPMB). Nový územní plán zabraňuje výstavbě nových domů v oblasti sídliště, které má zamezit dalšímu zahušťování a počítá s prodloužením trolejbusové trasy na ulici J.Fajmonové. Konečná zastávka by na již tak vytížené ulici měla být je otázkou konkrétního projektu, který není součástí územního plánu. V případě, že by v areálu Zetoru došlo k zastavení výroby, počítá se, že by byla plocha transformována. V současnosti již transformace začala v podobě stavby nového objektu a studií České televize Brno. Oblast okolo kapličky na kostelíčku počítá s výstavbou směrem k ulici Podlesná. Nová výstavba by neměla radikálně změnit okolí a měla by zachovat jedinečnost tohoto místa. A kde by se mělo nejvíce stavět? Podle největší varianty projektu tzv. „Velká Líšeň“ počítá s nárůstem obyvatel cca do 10.000. Výstavba je především situována směrem na Podolí za ulicí Holzova. Zde by měla vyrůst nová část Líšně sahající od současné zástavby ul. Letecká a okolí až po třešňovou alej a k ulici Bedřichovické(Obast: Čtvrtě, Hrubé podsedky a Úzké.) Zde se počítá s výstavbou pro bydlení, oddychovou zónou a zahrádkářskou kolonií. Tato část by měla být směrem ke Kandii zalesněna pásmem lesního porostu táhnoucího se až k Podolí. Teto zalesněné pásmo má zabránit hluku z dálnice a přivaděče na Ostravu. Dále se počítá s výstavbou u čtyřproudové silnice ulice Drčkova (Obchvat Líšně směrem od Zetoru na Slatinu). Variant je několik a otázka rozhodnutí leží především na MMB , respektive i na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Na základě jejich rozhodnutí bude záviset další rozšiřování nejen Brna, ale i samotné Líšně.

[b]Závěrem přidáváme odkazy, které jsou velice důležité k prostudování celého územního plánu.[/b]

[url=http://gis.brno.cz/tms/konceptup_a/#c=-591714%252C-1160746&z=3&l=vektory...í mapa ÚPmB[/url]

[url=http://www.brno.cz/pripravovany_uzemni_plan_mesta_Brna_%28upmb%29]stránky ÚPmB[/url]

[url=http://www.brno.cz]stránky MMB města Brna[/url]

[size= small][b]Mapa je pouze ilustrační. Přesné mapové informace naleznete [url=http://gis.brno.cz/tms/konceptup_a/#c=-591714%252C-1160746&z=3&l=vektory... xx-small] [/size][/size][/url][/b]

[size= small][b][size= xx-small](Varianta 1 - "Velká Líšeň")[/size][/size][/b]

Zobrazit místo [url=http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=cs&t=h&msa=0&msid=205148683322...ÚPmB[/url] na větší mapě

Kategorie: 

Tags: 

Komentáře

Wow!