Úterý 16. července 2024
Vložil vlisni.cz on July 01, 2014
Ilustrační foto (zdroj: UMČ)

Obracejí se na nás lidé bydlící v okolí Kostelíčku s prosbou o radu, jakým způsobem mají naložit s formulářem z radnice, kterým mají vyjádřit svůj souhlas s vytvořením regulačního plánu. Doporučujeme souhlasit a případně vyjádřit svůj názor - pro inspiraci zveřejňujeme (se souhlasem autorky připsaných poznámek) doplněný formulář. Termín na doručení vyplněných formulářů je 14. července.

Dobře vypracovaný regulační plán může znamenat možnost ochrany okolí Kostelíčku před necitlivými stavebními zásahy a také před výstavbou bytových domů. Je to podrobný nástroj územního plánování, který stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území.

Vznik regulačního plánu pro lokalitu Kostelíček prosazuje líšeňská radnice a podrobnější informace o tom, jakým způsobem bude tento dokument vytvářen, naleznete zde: http://www.brno-lisen.cz/regulacni-plan-kostelicku/t3227

Za vstřícnost a ochotu komunikovat děkujeme vedoucí Odboru územního rozvoje a výstavby, paní Markétě Hoskovcové, která je připravená reagovat i na vaše dotazy, případně celou situaci podrobněji vysvětlit (Hoskovcová Markéta, Ing. arch., Ph.D. - vedoucí odboru, dveře č.106, tel.: 544 424 870 ).

Schválenou Aktualizaci územního plánu, která umožňuje stavět v okolí Kostelíčku rodinné i bytové domy, je možné napadnout žalobou (o této možnosti budeme informovat později). Pokud uvažujete o podání žaloby na Aktualizaci územního plánu, doporučujeme spojit se s hnutím Nesehnutí, které v této věci vyvíjí iniciativu - brno@nesehnuti.cz

 

Za Líšeň sobě
Pavla Dombrovská

Další odkazy k tématu:

 

Text UMČ - ke stažení v PDF pod článkem
Uveřejněno se souhlasem autora

Příloha: 

Kategorie: 

Komentáře

Osobně bych se podepisování takovýchto písemností vyvaroval. Z článku není zřejmé, zda výzva obsahuje více listů. Nicméně je-li zde formulace „souhlasím za shora uvedených podmínek“, kdy na zobrazeném listu zjevně žádné podmínky nejsou a list se ani nejeví být pevně spojen s jiným listem, rovná se podepsání takové listiny podepsání „bianko šeku“. Rovněž není zřejmé, k čemu má tato listina sloužit. Iniciovat vydání regulačního plánu lze nepochybně i bez této písemnosti.

Navíc z článku není jasné, proč jsme na jednom místě vyzývání k napadení územního plánu vydaného zastupitelstvem města Brna soudní žalobou a zároveň máme po tomtéž zastupitelstvu chtít vydání regulačního plánu. Zároveň je velmi pravděpodobné, že tento regulační plán bude nahrazovat územní řízení o umístění stavby (srovnej například § 64 odst. 1 stavebního zákona), ve kterém by vlastníci pozemků mohli hájit svá práva.

Z posledních událostí kolem problematiky kostelíčka začínám nabývat dojmu, že někdo úmyslně vyvolává obecnou hysterii, aby dosáhl vydání regulačního plánu, na základě kterého bude moci realizovat svůj stavební záměr na daném místě.

Vážený pane Washingtone, děkuji za reakci. První list výzvy zveřejníme (článek jsem především směřovala těm, kteří se na nás obracejí s dotazy a tudíž materiál mají). Text výzvy se nám také zcela nepozdával, vyzvali jsme radnici, aby věc lépe vysvětlila a zaručila se, že budou mít místní občané právo se procesu vzniku regulačního plánu účastnit, což se stalo (odkaz v článku): http://www.brno-lisen.cz/regulacni-plan-kostelicku/t3227
Nicméně máte pravdu, že regulační plán nahrazuje územní řízení o umístění stavby. Vnímáme jej jako kompromis, jako menší zlo - osobně se domnívám, že většina obyvatel Líšně si v okolí kostelíčku nepřeje vůbec žádnou výstavbu. Na druhé straně rozumím lidem, kteří si chtějí na svém vlastním pozemku postavit dům.
Co se týká žaloby - pokud nový územní plán (kterému se říká Aktualizace) umožňuje stavět na tomto místě bytové domy přes odpor občanů i líšeňské radnice, je žaloba na místě. Občané by měli vědět o tom, že mají možnost podat žalobu na schválenou aktualizaci územ.plánu. Nejen kvůli kostelíčku - např. další problém je výstavba bytových domů s vysokým IPP za Holzovou (také přes odpor lidí i místní samosprávy).
Není mi jasné, kam vlastně svým příspěvkem míříte. Podle Vás tedy nemáme dělat nic a počkat si, až pod Kostelíčkem vyrostou bytovky? Nebo si myslíte, že je reálné území vrátit zpět do zeleně (z níž bylo vyňato v 90. letech)? Máte prostě nějaký lepší nápad? Jestli ano, tak jej prosím realizujte.

Nemám nic proti podání žaloby. Je pravda, že aktualizace územního plánu bylo prosazena současnou koalicí na Magistrátu, přes odpor snad všech sdružení a občanů, kteří se sní mohli seznámit.

S tím regulačním plánem bych, ale rozhodně nespěchal. Na podzim budou komunální volby a je možné, že současná koalice už na Magistrátu již nebude mít většinu. Za velmi neštastné bych považoval, pokud by současná koalice na Magistrátu (která přijala nesmyslnou aktualizaci územního plánu proti vůli občanů) ještě stihla pro oblast kostelíčka příjmout proti vůli občanů nesmyslný regulační plán.

Dobrý den,
ráda bych vám všem nejenom panu Irvinu Washingtonovi připomněla několik faktů.
Dne 17.6.2014 brněnští zastupitelé schválili aktualizaci územního plánu a lokalita Kostelíček se dostala do ploch BK – bydlení kombinované. Bydlení kombinované v dané lokalitě umožňuje jak rodinné domy, tak bytové domy. MČ Brno-Líšeň, odbor územního rozvoje a výstavby a občané regulačním plánem získají závazný mapový podklad, díky kterému bude moci zabránit v případě zájmu možné budoucí výstavbě bytových domů v lokalitě Kostelíček.
MČ Brno-Líšeň ve spolupráci s odborem územního rozvoje a výstavby regulačním plánek umožní občanům dvakrát, dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. vstoupit do pořizování regulačního plánu. Občané budou moci uplatnit své požadavky u pořizovatele regulačního plánu k návrhu zadání a později i k samotnému návrhu regulačního plánu.
Podrobnější informace o pořizování regulačního plánu naleznete na oficiálních stránkách MČ Brno-Líšeň: http://www.brno-lisen.cz/regulacni-plan-kostelicku/t3227
MČ Brno-Líšeň ve spolupráci s odborem územního rozvoje a výstavby vás – občany bude o jednotlivých krocích řízení regulačního plánu informovat na svých webových stránkách.
Na veškeré vaše dotazy vám ráda zodpovím - Ing. arch. Markéta Hoskovcová, Ph.D. - vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby, tel.: 544 424 870.