Neděle 05. července 2020
Vložil vlisni.cz on June 04, 2020

Více než rok nemá Kulturní centrum Líšeň (KCL) řádně zvoleného ředitele. Touto funkcí je Radou MČ Brno-Líšeň dočasně pověřena radní pro kulturu Ing. Eva Svobodová (ODS). Minulý rok v květnu se paní Ing. Eva Svobodová v rozhovoru na portálu www.vlisni.cz vyjádřila, že výběrové řízení na nového ředitele KCL bude vypsáno „co nejdříve“ (proces může trvat několik měsíců): https://www.vlisni.cz/kultura/reditel-kcl-burian-konci-co-znamena. Letos v lednu zase odhadovala, že výběrové řízení bude vypsáno v dubnu: https://www.vlisni.cz/kultura/kulturni-centrum-je-stale-bez-reditele.

Na nečinnost odpovědných osob (radní pro kulturu Ing. Eva Svobodová a členů Rady MČ - zástupci koaličních stran – ČSSD, ODS a ANO) se rozhodli reagovat největší líšeňské organizace působící dlouhodobě v oblasti kultury – Líšeň sobě, Divadlo Líšeň a Národopisný soubor Líšňáci a také další menší iniciativy a umělci. Předložili výzvu adresovanou zodpovědným orgánům k okamžitému řešení situace – bezodkladnému vypsání výběrového řízení na ředitele KCL. Jejich iniciativa je podpořena odbornou platformou Brno kulturní http://www.brnokulturni.cz/ podílející se na formování strategických cílů města Brna v oblasti kultury.

Součástí výzvy je i apel na respektování poslání organizace KCL vzešlého z dlouhodobé a pečlivé diskuze mezi odbornou veřejností v Líšni a zastupiteli:  https://www.vlisni.cz/setkani-radnich-zastupitelu-se-zastupci-lisne-sobe

 Výsledkem této diskuze bylo zastupitelstvem schválené poslání organizace, které bylo formulováno v textu vyhlášení výběrového řízení v roce 2016. Tento text vycházel z praktických zkušeností místních kulturních organizací a byl podrobně prodiskutován v debatách i v písemných připomínkách odbornou veřejností i napříč politickým spektrem. Není nutné objevovat objevené a navrhujeme, aby se tento materiál, který předkládáme jako součást naší výzvy, stal základem pro bezodkladné vypsání výběrového řízení. Tímto bychom také rádi vyzvali všechny zastupitele k připomínkování a aktualizování textu výběrového řízení schváleného Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň dne 30. 6. 2016 https://www.brno-lisen.cz/zmc7-17-informace/f9544

Na květnovém zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň radní Eva Svobodová dala veřejný příslib, že výběrové řízení bude projednáno na Radě 16. 6. a vypsáno v červnu.

Zástupci výzvy apelují také na transparentnost výběrového řízení a požadují:

- účast tří zástupců největších líšeňských kulturních spolků dlouhodobě spolupracujících s KCL v konkurzní komisi (Národopisný soubor Líšňáci, Divadlo Líšeň, Líšeň sobě)

- převahu odborníků v konkurzní komisi (lidí, kteří se mohou prokázat vzděláním či profesionální praxí v dané oblasti)

- návrhy uchazečů budou dopředu zveřejněny na stránkách radnice

Předpokládáme, že naše iniciativa povede k řešení dlouhodobě neřešené situace ve vedení Kulturního centra a také k dalšímu rozvoji kulturního dění v naší městské části.

Za iniciátory otevřeného dopisu níže podepsané spolky:

Divadlo Líšeň - Pavla Dombrovská

Národopisný soubor Líšňáci - Alena Kučerová

Líšeň sobě - Kateřina Konvalinová

Další organizace, které se připojují k výzvě:

Brno kulturní

Pěvecké seskupení - Višně z Líšně

Ateliér Líšeň

Do tance s radostí

Brněnsko tančí a zpívá

Fitclub Valerie

Foto Líšeň

Kategorie: 

Komentáře

Výběrové řízení na ředitele Kulturního centra Líšeň (KCL) již bylo vyhlášeno (viz níže). Ostatně jsme o tom informovali týden před zveřejněním této výzvy, takže ji považuji spíše za politické vyjádření a snahu ovlivnit samotné výběrové řízení. Každopádně některá tvrzení si zaslouží reakci a uvedení na pravou míru.

Obviňování z neřešení situace, „politického řízení“ či nějakého netransparentního postupu nejsou na místě. KCL má prozatímního ředitele fakticky teprve od září, protože předchozí ředitel připravoval všechny akce až do minulých hodů. Poté převzala řízení radní pro kulturu paní Ing. Eva Svobodová, která má řízení a dohled nad KCL ve své gesci tak jako tak. KCL je příspěvková organizace městské části (MČ) s rozpočtem přes 5 mil. Kč ročně, přičemž se jedná převážně o peníze z rozpočtu MČ. Proto je dohled nad jejich správou ze strany radnice přirozený. Navíc paní Svobodová splňuje i všechny předpoklady na ředitele, tak jak jsou v oznámení na pozici ředitele popsány a samotnými spolky rovněž požadovány, takže může řídit KCL i po odborné stránce.

Paní radní navíc využila toto mezidobí pro podrobné seznámení se s fungováním i problémy KCL. Je vždy výhodou každého zodpovědného manažera, aby si osahal fungování organizace, kterou řídí v praxi a od píky. Navíc se paní radní pustila i do složitějších úkolů, které předchozí ředitelé dlouhodobě neřešili. Byly provedeny částečné opravy v objektu Kotlanova. Byly vyčištěny nepoužívané prostory od neupotřebitelného majetku, který tam byl za několik let nashromážděn. Připravili jsme projekt rekonstrukce zahrady Dělňáku. Byla upravena vnitřní pravidla KCL v souladu s reálným fungováním organizace.

Samotné výběrové řízení bylo připraveno stejným způsobem jako v minulosti. Nemění se požadavky na kandidáty. Popis činnosti a úkoly ředitele KCL jsou dány zřizovací listinou, na kterou je odkazováno a která obsahuje i spolupráci se spolky. Pochopitelně to ovšem není jediná činnost, kterou musí ředitel zajišťovat. Způsob, jak se těchto úkolů zhostit, má být popsán v koncepci, kterou musí kandidáti předložit a která bude předmětem posuzování výběrové komise spolu s kvalitami uchazečů. Tak tomu bylo i v minulosti. Nemělo by ovšem smysl tuto koncepci vyžadovat, pokud bychom ji chtěli sami diktovat.

O výběru bude rozhodovat devítičlenná komise složená ze zástupců radnice i nezávislých odborníků, přičemž nezávislé osobnosti obsadí většinu míst. I zde zůstává stejný model jako v minulosti. Chtěli bychom, aby v komisi seděli zástupci koalice i opozice, ale hlavně odborníci z praxe, z Líšně i odjinud. Oslovili jsme řadu osobností a Rada MČ členy komise jmenuje v dostatečném předstihu před termínem podávání přihlášek, který je 21. září.

Jediný požadavek spolků navazující na minulou praxi, který se nám zdá nevhodný, je to, že by zástupci spolků měli sami sedět ve výběrové komisi a ředitele vybírat. A to proto, že by se takto dostali do střetu zájmů, což je poslední dobou bohužel velmi skloňovaný termín. Zejména ty největší spolky totiž vstupují do permanentních obchodních vztahů s KCL. Získávají každoročně mnoho zakázek na uspořádání představení či jiných akcí, poskytují další služby, získávají zvýhodněné podmínky pronájmu prostor apod. Jedná se o smlouvy, jejichž hodnota se v souhrnu pohybuje v řádech až stovek tisíc korun ročně. Proto je nutné, aby si ředitel KCL udržel nezávislost i od těchto hlavních smluvních partnerů.

Nicméně, abychom předešli jakýmkoliv pochybnostem o transparentnosti soutěže, vyzýváme Vás, zástupce spolků, abyste si zvolili jednoho svého respektovaného reprezentanta, který se může celého výběrového řízení účastnit – ať už jako člen konkurzní komise nebo jako pozorovatel.

Martin Příborský, II. místostarosta

Odkaz na vyhlášené podmínky konkurzu:
https://www.brno-lisen.cz/vyhlaseni-konkurzniho-rizeni-na-funkci-reditel...

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.