Úterý 25. června 2024
Vložil vlisni.cz on March 23, 2017
Ilustrační foto (zdroj: pixabay.com)

Vážení Líšňáci,

v současné době probíhá na půdě Poslanecké sněmovny jednání o novelizaci stavebního zákona.  Jedním z pozměňovacích návrhů je omezení práva občana a spolků být účastníkem v územních a stavebních řízení, tedy mít možnost podílet se na formování a vzhledu svého okolí a krajiny, kde žije.

Vzhledem k tomu, že spolek je jedinou možností jak hájit a ovlivňovat své životní prostředí, níže uvedeným dopisem, jsme se obrátili na poslance za Jihomoravský kraj s výzvou k hájení zájmu občanů nadále se podílet na správě věcí veřejných v dikci stavebního zákona.

Snahou našeho spolku je udržovat a zvyšovat pohodu bydlení v naší městské části. Aktivně se podílíme ve věci Regulačního plánu Kostelíček a zejména plánované vysokopodlažní výstavby mezi ulicemi Novolíšeňská a Kubelíkova. Iniciovali jsme usnesení zastupitelstva naší MČ ve věci respektování krajinného rázu a petici, kterou podepsali stovky Líšňáků, kterým děkujeme za podporu a důvěru.

Děkujeme. 
Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, Silvie Dražanová

 

Text dopisu:

Vážený pane poslanče,

v současné době je v Poslanecké sněmovně projednávána novela stavebního zákona. Jeden z pozměňovacích návrhů obsahuje odebrání nebo omezení práva spolkům a občanům být účastníkem v územních a stavebních řízeních.

Stát dal do rukou svých občanů možnost hájit své životní prostředí, historické a  kulturní hodnoty prostřednictvím spolků, které jim chce nyní odebrat. Odebrat příležitost podílet se, ovlivňovat a formovat prostředí, ve kterém žijí, vychovávají děti, mají je rádi a záleží jim na něm. Snahu o omezení práv nebo možností občana podílet se na věcech veřejných obecně považujeme za nepochopení a neúctu k demokratickým hodnotám nebo neadekvátní lobbing.

Vzhledem ke snaze vzít občanovi tuto možnost a uvrhnout jej do pozice pouhého bezmocného diváka, trpícího a naštvaného čekatele a veškerou činnost v rámci stavebního zákona ponechat jen na státní správě a investorovi mnohdy bez vazeb na prostředí, se na Vás, jako svého poslance, obracíme s výzvou o hájení zájmu nejen brněnských občanů na půdě poslanecké sněmovny.

Věříme, že občany plně chápete jako své partnery a krajinu, ve které žijí jako jejich domov, který svým zájmem pramenících z lásky k ní, mají mít nadále možnost aktivní činnosti hájit i ovlivňovat, a proto tedy budete hlasovat proti veškerému omezení práva občana a spolků podílet se na správě věcí veřejných v dikci stavebního zákona. 

Jedná se o odmítnutí těchto návrhů :

  • pozměňovacích návrhu poslaneckých výborů hospodářského a pro veřejnou správu - zejména bodů A20 a C17 (vyřazení spolků z územních řízení), B36 (vyřazení spolků ze stavebních řízení), A39 a C34 (zkrácení lhůty, kdy se mnou občané a sousedé dozvědět a právně bránit proti nezákonně vydaným certifikátům kontroverzních autorizovaných inspektorů)
  • pozměňovacího návrhu G poslance Foldyny, který navrhuje vyřadit spolky z územních i stavebních řízení (tento pozměňovací návrh je pro zrušení práva občanů vyjadřovat se ke stavbám úplně nejzásadnější)

Děkujeme za podporu líšeňských občanů.

Brno, dne 10. 3. 2017

Líšeňský spolek pro pohodu bydlení
Bc. Andrea Fischerová
Silvie Dražanová
Ing. Leoš Janíček 

Kategorie: 

Komentáře

Vážení.
Děkuji za tento příspěvek. V poslední dobé jsem se setkal s pěti případy, kdy spolky výrazně pomohly dobré věci.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.